Akten versteckt, Urteile rückdatiert, Protokolle gefälscht

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lg-hagen-richterin-angeklagt-rechtsbeugung-urkundenfaelschung-akten-versteckt-protokolle-gefaelscht/?utm_medium=email&utm_source=WKDE_LEG_NSL_LTO_Daily_EM&utm_campaign=wkde_leg_mp_lto_daily_ab13.05.2019&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000028600396

Quelle: Legal Tribune Online

17 Antworten

  1. Pingback: hizeed
  2. Pingback: funny987
  3. Pingback: stapelstein
  4. Pingback: piano music
  5. Pingback: relaxing jazz
  6. Pingback: slot
  7. Pingback: yoga music
  8. Pingback: view more
  9. Pingback: bacon999
  10. Pingback: pod